Overview

Djie

( RW侠 )

ChinaADC

GAME:KOG

NICK NAME:xie zhen cheng

NAME:Djie

PLACE:ADC

AREA:China

MORE
Members
NAMEDESCRIPTIONAREAPLACE

RW xia. chen an

KOG

mid

RW xia. ji chi

KOG

jungle

RW xia. Yguo

KOG

mid

RW xia. Chengkun

KOG

top

RW xia. Hmanlou

KOG

King glorifies RW knight. Hmanlou (Guo Zeen)
Chinajungle

Djie

KOG

ChinaADC

RW xia. Dnan

KOG

ADC

RW xia. Huayun

KOG

jungle
NAMEAREAPLACE

RW xia. chen an

KOG

midMORE

RW xia. ji chi

KOG

jungleMORE

RW xia. Yguo

KOG

midMORE

RW xia. Chengkun

KOG

topMORE

RW xia. Hmanlou

KOG

ChinajungleMORE

Djie

KOG

ChinaADCMORE

RW xia. Dnan

KOG

ADCMORE

RW xia. Huayun

KOG

jungleMORE